Tilskud skovrejsning

Få et overblik over tilskud og regler for skovrejsning. Private ejere kan få tilskud til at anlægge skov på landbrugsjord. Skovdyrkerne giver dig et overblik over tilskud og regler omkring: Hvilke arealer ydes der tilskud til?

Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Tilskudssatser, Anlæg og pleje mm. Ansøg om tilskud til privat skovrejsning.

Du finder vejledning og en oversigt over nødvendige bilag på styrelsens hjemmeside: privat skovdrift.

Naturplant har stor erfaring med ansøgning, sagsbehandling og tilskud til skovrejsning. Som ny skovejer – Book gratis professionel rådgivning med Naturplant! Ordningen vil derudover rumme tilskud til nåleskov, såning af løvskov . Ved udarbejdelse af ansøgningsbilag, kort mv. Formålet med ordningen om tilskud til skovrejsning er at fremme privat skovrejsning. Skovrejsning med tilskud- alt for godt at sige nej tak til!

Det bliver nu muligt at få tilskud til skovrejsning på landbrugsjord på helt ned til to hektar. Og flere arealer end før kan få maksimalt tilskud. Information om skovrejsning samt etablering og pleje af levende hegn.

LiebhaverSkovfogeden yder individuel, uvildig og uforpligtende rådgivning. Få hjælp til at søge tilskud til skovrejsning. Naturstyrelsen yder tilskud til privat skovrejsning.

Få tilskud til skovrejsning med fortsat grundbetaling. Danske landmænd og gartnere kan søge tilskud til at plante skov. Det er godt for vandmiljøet og . Journal, Videnblade Park og Landskab.

Der ydes tilskud til skovrejsning. Vi er ved at undersøge de nøjagtige .