Tropisk klima

Jordens varmeste klimatype, i Vahls klima- og plantebælter defineret som de områder, hvor der aldrig forekommer frost. Det tropiske klima, der er Jordens varmeste klimatype, findes omkring ækvator, hvor Solen er tættest på Jorden. Det tropiske klima er Jordens varmeste klimatype. Tropisk klima findes omkring ækvator, hvor Solens stråler varmer mest.

Tropisk eller troperne betegner det særligt varme klimabælte omkring ækvator – ordet har dog lidt forskellige betydninger. Her er det et varmt klima hvor gennemsnitstemperaturerne året rundt ligger på 25-27oC og der vil aldrig falde frost. Det tropiske klima er ikke kun præget af . En klimazone er et område, hvor vejret er på en bestemt måde. Jorden er inddelt i fire klimazoner: Polar, tempereret, subtropisk og tropisk klima. Få svaret i vores store vejrleksikon.

Klimaet er tropisk med en udpræget monsunti der ligger i november og december. På denne årstid indtræffer ofte kraftige storme, undertiden . Tropisk klima: Klimaet i disse egne ligger tæt ved ækvator. Temperaturen kommer aldrig under frysepunktet.