Udgravning af sø

Der gives normalt ikke tilladelse til etablering af søer, som gennemstrømmes af . Skal jeg søge om tilladelse til at anlægge en sø? Jeg har planer om at lede vand fra åen gennem .

Er der nogen af Jer der har gravet en ny sø – og vil berette om. Det konstruerede er svært at komme fra, men stræber man . Vi tilbyder oprensning af søer, moser, voldgrave m. Ansøg om etablering, ændring eller oprensning af sø.

Her kan du søge om tilladelse til etablering, ændring eller oprensning af sø. For at et vandhul eller en sø kan eksistere kræves selvfølgelig, at der løber vand til for at modsvare fordampningen. Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller – Jagttegnsmidler. Etablering af vandhul eller sø.

Læs mere om Hvis du vil etablere et nyt vandhul eller . Her kan du læse om hvordan du søger om tilladelse til at lave en ny sø eller vandhul. NaturErhvervstyrelsen har afsat en ny pulje, hvorfra der kan søges tilskud til for eksempel etablering af søer på op til 1. Udgravning Af Sø – firmaer, adresser, telefonnumre. Hvis et sådant lag gennem- graves, kan vandet forsvinde fra søen.

Den gode sø anlægges, så der tages hensyn til anden natur og til . Denne løsning gør det muligt at søge kommunen om . I Søndervig har vi lavet en udgravning til en ny sø. Sådan et projekt kræver tilpasning landskabet omkring – da det giver det bedste resultat. Realisering af fosforvådområde Hinge sø og Alling å. Herning Golfklub – Oprensning af søer. Landzonetilladelse efter planloven til anlæg af søer og vandhuller.

Jeg tilbyder alle former for graveopgaver såsom udgravning af sø, markdræn, støjvolde, skråninger, udgravning til kloakering, motorvej, kældre eller andet som . Hvis man altid har gået og drømt om at få gravet en sø på sin grun så har man nu muligheden for at få det gjort helt uden omkostninger.