Ukrudtsbekæmpelse gårdsplads

Godkendt til gårdspladser, energipil, juletræer. Er der nogen der kan hjælpe mig! Er ved at fortvivle over vores kæmpe gårdsplads, hvor det bare myldrer op med ukrudt, det er en umulighed .

På gårdspladsen er der ikke ønskeligt med iøjnefaldende ukrudt. Planternes rodnet ødelægger også stabilgruset. Særdeles velegnet stil større arealer, der skal holdes fri for ukrudt, for eksempel gårdspladser. Eller til arealer med fliser, hvor ukrudtet “kigger .

Gasbrændere er blevet populære til bekæmpelse af ukrudt på gårdspladsen og på udyrkede arealer. Bolius er der en artikel omkring ukrudtsbekæmpelse, hvori Claus . Pistol sprøjtemiddel til bekæmpelse af ukrudt og græsukrudt. Pistol er godkendt til ukrudtbekæmpelse på bla. Vi forhandler glyphosat produkter til nedsivning af græs og bekæmpelse af ukrudt.

Glyphosat må også bruges til ukrudtsbekæmpelse på gårdspladsen, . Det holder arealet fri for ukrudt indtil august-september, siger Carl Peter. Udyrkede arealer anvendt til parkering, veje, indkørsel, gårdsplads, . Keeper langtidsvirkende mod ukrudt.

Til indkørsler, på flisearealer og gårdspladser. Et unikt ukrudtsmiddel med langtidseffekt til anvendelse på gårdspladser, grusgange, fliser, udyrkede arealer, juletræer, . Pistol anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Perfekt til gårdspladser, fortove og andre udyrkede arealer længerevarende . Ukrudtsbekæmpelse til markedets skarpeste pris.

Lugning af ukrudt, ukrudtsbrænding eller sprøjtning med flot resultat. Plantning af færdighækHele Danmark. Grudbelædningen er et fortov, .