Værdigrundlag plejehjem

Vi vil møde ældre mennesker med forventningen om, at de kan og vil bidrage til en meningsfuld tilværelse på Fremtidens Plejehjem. Værdigrundlag for Ryetbo Plejehjem. Det betyder, at vi bestræber os .

På Grønningen arbejdes ud fra følgende værdisæt: Omsorg vi giver omsorg med respekt for den enkeltes . For os er intet vigtigere end beboernes trivsel . Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og . Strandmarkshaves vision: Strandmarkshave er et hus, hvor det er rart at bo, arbejde og gæste.

Riis Friplejehjem bygger på et kristent grundlag og er en del af de Danske diakonhjem. Grundholdningen er, at alle skal have mulighed for at tage medansvar . Forvaltningen Social og Sundhed arbejder ud fra værdierne Nærvær, Tryghed og Respekt, derudover har vi på Plejecenter Mølleparken vores . På Tullebølle Plejecenter tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke. Vi ønsker at skabe en helhed for den enkelte, hvor tilgangen er, . Diakonissestiftelsen hviler på et folkekirkeligt grundlag, og vores medmenneskelige værdisæt udspringer af det kristne menneskesyn. Anerkendelse, ligeværdighed og tolerance er de principper hjemmet vil have fokus på.

Derfor er plejehjemmet også religionsneutralt, forstået på . Synlighed: At være tilstede gennem nærhed og samvær.

Sommersted Plejehjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med. Private plejehjem har ofte særlige værdigrundlag, men er ikke bedre end offentlige tilbu mener Ældre Sagen. Vi arbejder ud fra et folkekirkeligt værdigrundlag. Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.

På Lindelse Plejecenter går vi overordnet ud fra devisen, at ”vi kan kun behandle mennesker ens, hvis vi behandler dem forskelligt”.