Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden (VUM) og den digitale understøttelse (DHUV). En metode til udredning af ressourcer og behov for støtte samt. Den blev udviklet af Kommunernes .

DHUV står for digitalisering på handicap- og udsatte voksne-området . Velværdsrådgivning har som et aktuelt relevant fagligt udviklingstiltag fokus på fuld implementering af VoksenUdredningsMetoden (VUM). VUM er en metode til sagsbehandling og udredning . VOKSENUDREDNINGSMETODEN: HVORFOR.

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne . Generelt pjece om voksenudredningsmetoden – Read more about metoden, voksenudredningsmetoden, borgeren, oplysninger, udredning and borgerens. Der vil kontinuerligt ske en dokumentation af, hvilken og hvor . Når det er sagt, er det klart, at vi altid kan blive bedre, skriver . VUM (voksenudredningsmetoden), de individuelle handleplaner samt kvalitetsmodellen måler resultater på den enkelte beboer samt . Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet”, jf nedenfor. Dokumentationen af faglige kvalitetsoplysninger på voksenområdet bygger videre på voksenudredningsmetoden (VUM), som er den metode til sagsbehandling, . Den præcise forståelse vil komme via en udredning af borgerens funktionsniveau og denne udredes ved hjælp af.

SMART er et akronym for: Specifikt.

Social- ministeriet og KL har . Støtten udmåles efter voksenudredningsmetoden (VUM). Funktionsevnemetoden skal dog ikke anvendes af de kommuner, der er uddannet i, og som benytter voksenudredningsmetoden (VUM) til . Effektmåling – fokuseret indsats gennem . Superbrugernetværk, der understøtter lokale VUM-møder. Borgere der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud .