Antihistamin bistik

Hvad kan man selv gøre ved allergi over for hvepse- og bistik? Hvis man er allergisk over for insektstik, bør man tale med lægen før ferieophold og måske medbringe et lægemiddel af typen antihistamin i tabletform eller et . Antihistaminer kan hjælpe herpå. Ved mere end bistik: Hvis man har fået mere bistik, eller hvis bistikkene befinder sig i munden, næsen eller halsen, bør . Har man fået en adrenalinsprøjte udleveret, bør man forebyggende straks efter et stik tage antihistamin-tabletter og eventuelt også binyrebarkhormontabletter . T634A Bistik; T634E Kraftig lokalreaktion efter insektstik; T634G Systemisk. En akutpakke til selvbehandling kan bestå af et ikke-sederende antihistamin, . Tabletter med antihistamin kan hjælpe ved kløe, mens binyrebarkhormon i . Det kan lindres med antihistaminer eller en adrenalinsprøjte, der virker som modgift på hvepsestikket.

I juli var der mangel på adrenalinsprøjter . Du kan mindske hævelse og kløe ved at tage tabletter med antihistamin. Antihistaminer kan købes i håndkøb på apoteket. En mild allergisk reaktion kan ofte lindres med en tablet med antihistamin, mens en svær reaktion desuden kræver omgående lægebehandling . Spray Benadryl aktuel antihistamin.

Lyse tøj egnet til haven eller havearbejde. Tag en mundtlig Benadryl antihistamin kapsel.