Grus under fliser

Vejledning og inspiration til dig, der selv vil lægge dine fliser eller brosten. Som tommelfingerregel skal du anlægge cm.

Kan afretningsgrus erstatte stabilgrus eller er et spild. Gangsti og terrasse – Lav-det-selv. Beregning af msand til teresse – Lav-det-selv.

Sådan lægger du fliseterrasse – helt konkret – Optimeraoptimera. Der er meget jord og grus, der skal skovles og køres, og fliser er tunge at arbejde med. For det andet skal du bevæbne dig med masser af . Hjælp til beregning af hvor stor mængde af san grus, sten eller jord du skal bruge. Fliseunderlagets vigtigste opgave er at bortlede vandet og optage eventuelt frosthævninger fra råjorden under gruslaget. Men har du selv mod på at lægge sten og fliser, så er her nogle gode råd til, hvordan du.

Består jorden hovedsageligt af sand og grus, er et bundlag på mindst cm. Under stier, terrasser og lignende, hvor der ikke kan komme kørsel med .

Det kan være en god idé at lægge belægningsdug under fliser eller sten for at. Hos FC Beton har du mulighed for at bestille alle tre typer at grus og sand i. Jorden under grus må dog ikke være for blød. Hvis den er det skal der muligvis . Også belægninger af grus, perlesten, knust granit, stenmel m. En ukrudtsdug under fliserne kan forhindre flerårigt ukrudt som fx. Mange tror fejlagtigt at det er et spørgsmål om at brede lidt sand eller grus u for derefter at. Husk at det er gruset, som sikrer stabiliteten under dine fliser!

Lægges der fliser under låger eller døre, hvis underkant går helt ne så gå 3-cm. Derfor skal du som det første grave alt muldjorden væk under det område, der skal. Brolæggersand anvendes til afretningslag under fliser og belægningssten. Det er det som anbefales, når du lægger fliser.

God underbund: sand og grus uden revler af ler og silt. Vi bruger altid mindst to lag grus (stabil- og læggegrus) under fliser og andre belægninger, når vi skal anlægge en havegang, en indkørsel eller en terrasse. Stabilgrus og afretningsgrus kan bestilles på Nemgrus.

Tips til sten og fliser på terrasser og stier.