Husmår spor

Tegn på at du har en husmår på loftet: ekskrementer, ly fodspor, lugt. Husmåren er et lille rovdyr, med små runde ører, grå-brun pels og en busket hale. Synlige spor fra husmaar er iturevet isolering på loftet, fuglekadavere på loft eller fuglefjer i .

Jo mere du ved om husmåren, jo mindre er risikoen for, at den flytter ind på netop dit. Spor af insekter er en indviklet sag, alene af den grun at et insekt har seks ben, og man skal ikke gøre sig forhåbninger om at. Man kan ikke se forskel på skovmår og husmår.

Når skov og land dækkes af sne er det en god mulighed for at få et indtryk at det dyreliv, der ofte er lige udenfor.

I haven vil der ofte være spor af mus, fugle og . Husmåren færdes mellem loft og tag og bevæger sig normalt ikke ned i . Hus-måren er et ret stort dyr, så det sætter flere slags spor. En voksen husmår (Martes foina) er ca. Vil fx en husmår eller et egern kunne trampe så meget eller er det mon nærmere naboens kat jeg.

Tydelige spor efter ræven kan være væltede affaldsspande og pludselige . Husmåren virker lidt mere lavstammet og kluntet end skovmåren. Men selvom husmåren kan være årsag til ubehagelige gener er. Et MÅR fodspor og et KATTE fodspor.

Mårens fodspor kan let kendes på,. Kattens spor et smukt symmetrisk – og aldrig skævt. Har du fået en husmår eller andet uønsket skadedyr på loftet eller et andet ste. Få et tilbud fra SOS-Skadedyr på bekæmpelse af husmår.

Pindsvinet efterlader forskellige spor. På græsplænen er pindsvinets lort. Her ses parspor af mink, som let forveksles med mår. Skovmår og husmår kan let forveksles, men skovmåren har en gullig halsplet.

Husmårens og skovmårens spor er næsten ens og svære at kende fra hinanden. Endnu et spor – pattedyr art nr fra Gedser Odde. Men disse er arkivfotos fra et par år siden på samme sted.

Hos Jyllands Skadedyrsservice tilbyder vi billig bekæmpelse af husmår.