Offentlige fonde

Puljer er et mangfoldigt udtryk, som dækker flere niveauer af offentligt . Offentlige puljer, i form af især ministerier og . Oversigt over fonde, som frivillige foreninger kan søge.

Støtte fra fonden gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i . Puljen støtter: produktioner på et højt kvalitativt niveau. Private Fonde – En kortlægning af bidraget til dansk forskning,. En række fonde er ikke omfattet af fondsloven.

Det drejer sig om fonde, som er undergivet et sådant offentligt tilsyn og en økonomisk kontrol, at der ikke er behov . Mejeriforeningen administrerer Mælkeafgiftsfonden og Mejerirationaliseringsfonden, der er offentlige fonde. Midler fra Den Danske Maritime Fond – august. Støtte og puljer ved Aarhus Kommune BasistilskudÉn årlig. Både staten og Aarhus Kommune råder over puljer indenfor integrationsområdet.

I dette afsnit kan du se en samlet oversigt over mulighederne . Fonde kan ud over erhvervsmæssige formål støtte kulturelle, sociale,. Strategisk forskning, Højteknologiske . Vi har samlet en lang række links til fonde, hvor det kan være muligt at skaffe midler til.

Portalen har links til offentlige og privat fonde, der støtter børnekulturen i . Landet rundt dør gode forretningsideer, fordi iværksættere ikke kan skaffe den mellemfinansiering, der skal til, før støttekroner fra offentlige . Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) fremhæver de private fondes betydning og forudser. Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over aktuelle fondsprojekter til den offentlige sektor dækker 1projekter, som er enten bevilget, . Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde. Her på siden finder du et udpluk af puljer og fonde samt nyttige links.

De sociale kasser og fonde udgør en del af den offentlige sektor (mere præcist: af den offentlige forvaltning og service), som udfører særlige forvaltningsopgaver . Fondsundersøgelse vedrørende samspillet mellem private fonde og den offentlige kulturpolitik. I Innovationsradaren har vi samlet de mange private og offentlige fonde og støtteordninger, som er relevante for udviklingsprojekter inden for byggeri, arkitektur, . Målrettet støtte fra Velux Fonden til aktive ældre styrker hverdagen for mange tusinder.