Organisk affald

Organisk affald kan blive til kompostjor vand og varme. Det vil sige madrester af enhver art, også brø kødaffal gulerodsskræller og lignende. Men det er en stor ordning at rulle ud til så mange borgere og .

ARC undersøger en økonomisk og miljørigtig måde at genanvende organiske affald. Genanvendelse af madaffald til biogas – Bestil en ekstra container til organisk affald – Kontakt os. Det bioøkonomiske panels anbefalinger om en bedre anvendelse af det organiske affald er baseret på et baggrundsnotat fra KU-Science, . I løbet af sommerferien er kortlægningen af eksisterende og forventet behandlings- og biogaskapacitet for organisk affald blevet publiceret.

Ministeriet (MFVM) blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de nuværende og forventede mængder af organisk affal samt effekter af . Rapporten viser, at der er tilstrækkelig kapacitet til forbehandling af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren samt at . Planlagte forbehandlingsanlæg til organisk affald og emballerede fødevarer. Dette er godt for både miljøet og dig ! Vidensindsamling og formidling af gode cases for indsamling af organisk affald. Fælles for dem alle gælder, at de skal være fri for emballage og . Kasserede fødevarer, som fisk, mejeriprodukter, frugt, grøntsager mm.

Hos Nordjysk Forretning og Industrirenovation er ét af vores specialer afhentning af organisk affald fra fx. Vi leverer gennem vores Hollandske leverandør MAVITEC komplekse procesløsninger på systemer til udpakning af (semi) våde biprodukter, udpakning af tørre .

Søgning på “organisk affald” i Den Danske Ordbog. Håndtering og nyttiggørelse af jeres organiske affal animalske restprodukter og slam. Vi kan tilbyde 1 afsætningssikkerhed med fokus på miljøet.

Der er smartere og mere effektive løsninger på vej. Kommunen overvejer, hvorvidt den organiske del af affaldet også fremover skal forbrændes, .