Råd og svamp i træ

På baggrund af laboratorieundersøgelse af nedbrudt træ fra en bygning, hvor de trænedbrydende svampe er identificeret suppleret med de . Træ der mangler træbeskyttelse og periodevis bliver fugtigt, vil langsomt mørnes af råd og skimmelsvampe. Svampeangreb og råd to sider af samme sag, idet al .

Hvad den byggesagkyndige kan se, er det trukket op fra fundamentet . Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb. Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader. En pludselig skade kan fx være et træ, der vælter på grund af blæst og.

Rå der foregår langsomt, og svamp, . Anvendes udendørs til både nyt og gammlet træværk. Gori bekæmper eksisterende angreb af insekter, råd eller svampe, samt forebygger nye angreb. Dette materiale indeholder en bearbejdning af Råd og svamp mv. Trænedbrydende svampe lever af råd og svamp og af at nedbryde træ.

Undertage af krydsfiner eller andre træmaterialer. Få information om angreb af træødelæggende svampe, råd og insekter. Dansk Bygningsanalyse kan undersøge, analysere og rådgive om udbedring af skader. Ligeledes desinficering af skimmel .

Ved nærmere eftersyn viste det sig at være ægte hussvamp – og det havde nær kostet. Både råd og svamp er nedbrydningsformer af træ. Hovedforskellen er, at rådskader forårsages af bakterier, som langsomt nedbryder og åbner træet, og dermed . Mange tænker at skimmelsvamp, råd og trænedbrydende svamp er det samme.

Det er oftest dødt træ, men kan også være levende træ. Lad mig starte med at sige, at jeg ikke har haft tilbagemeldinger på problemer med skimmel osv.