Regler for private legepladser

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for sikkerheden ved køb, opsætning og eventuelle ulykker ved legepladsredskaber til offentlige og private legepladser i . Er det at betragte som offentlig eller privat omr. Offentlig eller privat legeplads?

De gældende regler for legepladser og legeredskaber er forskellige, afhængig af om legepladsen er privat eller offentligt . Hvis det er grundejerforeningen, der har etableret legepladsen, så har grundejerforeningen ansvaret for den. Derfor kan grundejerforeningen og ejerne af . Og noget andet er hvordan man skiller om det er en privat legeplads .

Disse regler, love og standarder gælder for offentligt tilgængelige legepladser. Det påhviler ejere af private legepladser, herunder campingpladser osv. Når man skal renovere eller etablere en ny legeplads til enten privat eller offentlig.

Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle . Krav til etablering af legepladser på skoler og institutioners udearealer, private legepladser på kommunale arealer samt offentligt tilgængelige legepladser. Boligafdelingens legeplads skal leve op til bygningsreglementets gældende regler.

Normalt har kommunen ikke adgang til private legepladser, herunder private. Guldborgsund Kommune overholder de regler der er i.

Ad den vej kommer det sikkerhedsniveau, man skal kræve på legepladser, jævnligt til. Det betyder, at de til enhver tid gældende regler er dem, som skal overholdes. Kommunen har heller ikke tilsyn med private legepladser. Alle offentligt tilgængelige legepladser er omfattet af bygningsreglementet og skal godkendes af. Læs mere om reglerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

DALPIN ApS kan ofte være behjælpelig med forståelsen af love og regler for legepladser. Der er forskellige regler for legepladsredskaber på offentlige legepladser og de. Legepladsredskaber til private legepladser er omfattet af et direktiv om . Reglerne er gældende for alle offentligt tilgængelige legepladser, herunder for. Legepladser defineres som arealer, hvor der opsættes legeredskaber,. En privat leverandør, som ønsker at drive en privat daginstitution i. Hvis der er en legeplads på institutionens grun skal en kopi af godkendelsen for denne.

Leverandøren og dennes personale er omfattet af forvaltningsretlige regler. Også vedrørende legepladser skal dagtilbudsafdelingen have tilsendt en kopi af god-. EU-Regler for faldunderlag til offentligt tilgængelige legepladser.