Røn blade

Almindelig røn er et lille træ eller en stor busk med flere stammer. Rønnen har uligefinnede blade, dvs den en stilk med en masse småblade på og et småblad . Fakta om røn ‎Røns biologi ‎Røn i skovbruget ‎Rønnetræ og dets anvendelseRøn – , den frie encyklopædihttps://da. RønLignende(underslægt) Cormus, har sammensatte blade, men her er kærnehuset blevet til én helhed. Der er kun én art: storfrugtet røn. Udbredelse: Varmt-tempererede . Almindelig røn (Sorbus aucuparia) er et op til meter højt træ, der er almindelig i Danmark i hegn og.

Bladene er uligefinnede med lancetformede småblade. Leksikon artikel om Røn (almindelig) med fakta, billeder, video, quizzer, opgaver. En af havens smukkeste rød-gule træer er rønnen ‘Dodong’. Løvet er frodigt og sundt med store, friskgrønne og finnede blade. I Danmark findes to vildtvoksende arter, der formerer sig ved kønnet formering: almindelig røn, Sorbus aucuparia, der har fjersnitdelte blade og . Hyldebladet røn – Sorbus sambucifolia – Københavns Universitet.

ForAlmindelig røn er et lille træ til stor busk på op til ca. Blade: Finnede med lancetformede småblade.