Rottebekæmpelse

Vores uddannede teknikere anvender førende teknologi til at udføre effektiv bekæmpelse, så du slipper af med rotterne. Nedenfor kan du se listen af kommuner, hvor Rentokil Skadedyrskontrol har ansvaret for rottebekæmpelse. Klik på linket til din kommune for at anmelde rotter.

Når du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det. Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det. Hvis du udenfor vores åbningstid konstaterer rotter og ønsker rottebekæmpelsen iværksat straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma for egen regning.

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter.

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Hedensted Kommunes rottebekæmper. En rotte bliver hurtigt til mange og kan bære smitsomme sygdomme. Derfor skal de bekæmpes hurtigt.

Rottebekæmpelse – Anmeld rotter. Har du set rotter eller har mistanke om det, så har du pligt til at anmelde det til kommunen. Anmeldelse og bekæmpelse af rotter og skadedyr.

Har du konstateret rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen. Har du set en rotte eller spor efter rotter, skal du anmelde det til Frederiksberg Kommune. Ved nogle af dyrene kan Mariagerfjord Kommune hjælpe, mens der ved andre dyr er oplysninger om, hvor du kan henvende dig.

Lad vores rottebekæmper afgøre, hvem der er på færde. Når vi har modtaget din anmeldelse besøger kommunens rottebekæmper ejendommen for at finde årsagen, opsætte fælder og evt. Når vi modtager en anmeldelse kommer vores rottebekæmper ud og ser på sagen. Vurderer han, at der er tale om rotter, iværksættes den form for bekæmpelse . Du skal altid overlade bekæmpelsen af rotter til en autoriseret rottebekæmper. Du må som grundejer derfor ikke få udleveret eventuel ekstra gift . Vi foretager aktiv rottebekæmpelse uden brug af gift.

Søger du effektiv rottebekæmpelse? Den mest effektive rottebekæmpelse får du hos WiseCon! Dansk kvalitet│Giftfri │Kontakt os på . Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du ser en rotte.

Alle borgere har pligt til at anmelde forekomst af rotter. Telefonnummeret til rottebekæmpelsen er 33 .