Sitkagran som læhegn

Jeg skal til at plante et nyt læhegn, men hvilke planter skal jeg vælge? I et læhegn drejer det sig ikke om at få det tæt som en mur, men så tæt. Vesterhavet, synes jeg du skal vælge sitkagran – og så klippe dem.

Et læhegn eller (blandt landmænd) læbælte er en bevoksning af træer og buske. En-rækkede læhegn kan være – og er ofte plantet med nåletræer som f. Nåletræshegn er robuste som unge og mellemaldrende hegn, men lav . Kæmpegran – Douglasgran – Sitkagran – Lærk.

Også velegnet til tør og sandet jord. Sitka er vækstkraftig og har en god volumenproduktion, men proveniensvalget er afgørende. Buskhegn beregnet til meter Et buskhegn er et lavt og blomstrende læhegn. Ib Jakobsen foretrækker dog de blandede beplantninger og er ved at udskifte sine læhegn af sitkagran med løvfældende hegn.

Sitkagran, der gav læ for vestenvinden for skovbevoksningen på matr. Leksikon artikel om Sitkagran med fakta, billeder, video, quizzer, opgaver og. Hårdfør, vindfør, salttålsom, frostfølsom. Ingen specielle krav til jordbund.

Mine nordmannsgranner, som står tæt på mine læhegn af sitkagran er begyndt at tabe nålene.

På sitkagrannerne er der også en del gule nålespidser. Hvor vil det være naturligt at etablere læhegn og små bevoksninger? Eksempel på opbygning af et læhegn. SKOV- OG JULETRÆSPLANTNINGER (rødgran, sitkagran):.

LÆHEGN (hvidel, stilkeg, hvidtjørn, syren, grønel, alm. røn, ask):. Om denne periodes træartsvalg og . AKTUELT: Tilskud til læhegn og småbiotoper. Det gælder blandt andet for sitkagran, poppel og hvidpil.

I det danske kulturlandskab er de små beplantninger som læhegn, vildtremisser og. Som eksempel kan nævnes læhegn af hvidgran, sitkagran, seljerøn.