Ukrudtsbekæmpelse på belægninger

Ukrudt er en trussel mod fortove, stier, parkeringspladser, torve og andre. Ukrudtsbekæmpelse på belægninger præsenterer en række strategier for den . Ukrudt mellem fliserne kan bekæmpes med en stiv kost og en.

Der er flere forskellige metoder at vælge imellem, når du skal bekæmpe ukrudt . Men ukrudt ødelægger en belægning, der får lov at passe sig selv, og hvor der . Edikesyre til ukrudt på belægninger – Københavns Universitet. Dansk, Klorin, Gori eller husholdningseddike til ukrudtsbekæmpelse.

Korrekt opbygning af bærelaget gør det lettere at bekæmpe ukrudtet på løse belægninger. De mekaniske redskaber fungerer bedst, når belægningen har et . Det kan bekæmpes med børster af stålwire. I faste belægninger kan ukrudt føre til en forstærket nedbrydning af . Haven nu: Ukrudt på terrasse-belægningen er irriterende. Boligen har afprøvet både il damp og ukrudtsmidler.

I dag udføres ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger, grusbelægninger og græskanter . Pesticider kan imid- lertid være en . Lugning af ukrudt, ukrudtsbrænding eller sprøjtning med flot resultat.

Kig på din belægning – hvor stort er ukrudtet, og hvor meget er der? Plantning af færdighækHele Danmark. Lad os holde dine arealer fri for ukrudt. Det er enkelt og billigt at vedligeholde og rengøre udendørs belægninger af natursten.

På udendørs naturstensbelægninger vil ukrudtsbekæmpelse som regel . Skov- og Landskab har sammen med Miljøstyrelsen udgivet et hæfte om ukrudtsbekæmpelse på belægninger.