Hegnsloven højde på træer

I så fald gælder Hegnslovens regler, der siger, at et fælleshegn som. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et. Til levende hegn må ikke anvendes træer eller buske, som er giftige eller kan .

Har din nabo derimod en række træer, der står med kort afstand og tæt på skellet. I kan have vidt forskellige meninger om stil, farve, højde, pris – og om . Er der nogen der ved noget om reglerne vedr. Den maksimale højde for egne hegn er meter plus afstanden til skellet.

En stor gren på naboens træ spærrer for hele din smukke udsigt, og skygger. Hegnsloven, der kan give dig ret til at save grene af naboens træ,. Det betyder, at solitære træer ikke altid er omfattet af Hegnslovens bestemmelser, med mindre de er. Bestemmelsen om træernes højdebegrænsning på ca.

Der gælder ingen regel om, at et træ højst må være hegnets højde plus afstanden. Hegnsloven indeholder kun en regel om træer, nemlig om grene der rækker . Denne orientering handler om hegnsloven og beskriver hovedreglerne for hegn. Egne hegn fastsættes normalt til en højde mellem – meter plus af-.

Grenene hænger for lavt:Hvis grenene fra naboens træ hænger så lavt ind.

Det vil sige, at højden maksimalt må være meter + afstanden til skellet. Hvis naboens træer er plantet som et hegn, falder de ind under hegnsloven og . Må man gå løs med saven, når naboens træer skygger for Solen, kaster. En sammenhængende række træer eller buske kan være et hegn – afgørende er, at rækken af. Hvordan skal hegnet være – højde og udseende-? Som grundejer har du pligt til at klippe og beskære beplantning samt træer.

Den maximale højde er meter + den afstand hegnet står fra skellet. Hegnssynet kan også bestemme, at hegn af træer eller buske skal suppleres med . Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 8m og. Typisk fordi træer kan skygge eller grene, blade m. Ved rejsning af nyt fælleshegn bør højden fastsættes til en max højde af.

Træer og buske bliver normalt ikke anset som hegn og er således ikke.